Bhavaprakashika

Bhavaprakashika

Venkataramanane Baaro

 || हरे श्रीनिवास हरि सर्वोत्तम । वायु जीवोत्तम । श्री गुरुभ्यो नमः ||

*NOTE: Choose desired output script using Aksharamukha (screen top-right).

 

वेंकटरमणनॆ बारो

वेंकटरमणनॆ बारो शेषाचल वासनॆ बारो॥प॥

पंकजनाभ परम पवित्र शंकर मित्रनॆ बारो॥अ.प॥

मुद्दु मुखद मगुवॆ निनगॆ मुत्तु कॊडुवॆनु बारो निर्दयवेको निन्नॊळगॆ नानु पॊंदिद्देनु बारो॥१॥

मंधर गिरियनॆत्तिदानंद मूरुतियॆ बारो नंदनकंद गोविंद मुकुंद इंदिरॆयरसनॆ बारो॥२॥

कामनय्य करुणाळॊ श्यामल वर्णनॆ बारो कोमलांग श्री पुरंदर विठलनॆ स्वामि रायनॆ बारो॥३॥

🙏 ॥ भारतीरमणमुख्यप्राणान्तर्गत श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॥  🙏